Kjetil Klakegg Bergheim www.budskap.net

13nov/122

Muslimene vil overta Norge!

Regjeringen har lagt fram forslag om endringer i Grunnloven. Belstaff Mens New In Nå skal islam sidestilles med kristendommen. mu legend redzen Dette er en del av en større plan som går ut på at islam skal overta Norge. Nå er det nok bare et tidsspørsmål før vi får Sharia-lover. Cheap MU2 Legend Power Leveling Dette er noe alle må være oppmerksomme på, og vi må hindre at dette skjer.

Eller?

Skal vi tro skremselspropagandaen som nå florerer på internett, så stemmer det jeg skrev ovenfor ganske godt overens med virkeligheten vi snart kommer til å få. Leser man forslaget til endringer, så har ikke den virkeligheten rot i virkeligheten. La oss se på noen av endringene som er foreslått.

Gjeldende § 2
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

Forslag til ny § 2
Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.

Den kristne arven blir grunnlovsfestet og de sentrale verdiene det moderne samfunnet verdsetter kommer inn i Grunnloven. Her bør man merke seg at religionsfriheten styrkes ved at man nå ikke lengre er pliktige til å hjernevaske sine barn til å tro på den kristne guden.

Gjeldende § 4
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

Forslag til ny § 4
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion.

I paragraf 4 er det ikke de helt store endringene, men for de som tror at Norge snart blir en islamsk republikk kan trøste seg med at kongen fortsatt skal være kristen. Jeg mener riktignok at dette er helt feil. Alle skal ha religionsfrihet, men så lenge kongen selv ikke har problemer med dette (han har visstnok satt foten ned for endring), så får man vel si at religionsfriheten er til stede i en tilstrekkelig grad også for han.

Gjeldende § 16
Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.

Forslag til ny § 16
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.

Alle i Norge sikres igjen en bedre religionsfrihet i samsvar med menneskerettighetene. Her sikres det også at Den norske kirke skal stå sterkt i det norske samfunnet, samt at man sikrer at alle religioner og livssyn får økomisk støtte i lik grad. Riktignok er jeg uenig i hele statskirkeordningen, men innser at man ikke alltid kan få alt i pose og sekk.

Gjeldende § 12 andre ledd
Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion.

Gjeldende § 27 andre ledd
Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaa Statskirken.

Begge disse er foreslått opphevet. Nå vil nok noen si at dette vil styrke islams plass i det norske samfunnet ved at allestatsråder i prinsippet kan være muslimer. Det er helt riktig. Men det åpner også for at alle kan være ateister, hinduister, eller kristne. Mest sannsynligvis en blanding av flere religioner og livssyn etterhvert enn det er i dag, og det mener ikke jeg nødvendigvis er en dårlig ting. Religion og politikk bør uansett ikke ha noe med hverandre å gjøre slik jeg ser det, så uansett hva folk tror på, så bør dette være noe personlig anliggende.

Det som kanskje er mest trist med skremselspropagandaen som nå florerer på internett er at den kun fokuserer på hvordan islam skal overta Norge og hvordan vi nå skal sidestille islam med kristendommen. Det ingen skeptikere nevner er at vi likestiller alle religioner, åpner for religionsfrihet i enda større grad og at det finnes andre religioner i verden enn islam utenom kristendommen. Islam har blitt en skummel religion, men egentlig er den ikke mer skummel enn kristendommen. Den kristen guden har tatt flere menneskeliv i følge bibelen enn den islamske guden i følge koranen. Kriste verdier er dessuten ikke nødvendigvis utelukkende gode, for den åpner for blant annet steining av homofile og slaveri.

Kategoriset under: Justispolitikk 2 Kommentarer
20mai/123

Krekar er det siste Somalia trenger

Rettssaken mot Mullah Krekar går sin gang og han har i den forbindelse sagt at han gjerne ønsker å flytte til Somalia. Fjallraven Kanken Sale NO.2 Det tok ikke lang tid før folk på Twitter og Facebook ønsket, mer eller mindre seriøst, å samle sammen penger til en flybillett, slik at Norge kunne kvitte seg med hele mannen. Det siste Somalia, og verden, trenger akkurat nå er en enda en person med forskrudd virkelighetsoppfatning i Somalia.

Somalia er som kjent en failed state hvor de sentrale myndighetene for øyeblikket ikke har monopol på voldsbruk eller et velfungerende statsapparat. De klarer heller ikke på noen måte å stoppe de islamistiske bevegelsene som herjer i Somalia. chaussures de foot adidas Folk har flyktet i hopetall fra Somalia fordi disse islamistene dreper og lemlester personer som ikke sympatiserer med deres versjon av islam. For øyeblikket er ikke landet en plass å leve, men en plass man prøver å overleve. Cheap Fjallraven Kanken Bags Det er dette landet Krekar ønsker å flytte til.

Hvorfor ønsker han dette? Det er ganske åpenbart; han ønsker å hjelpe islamistene som ødelegger landet. Goedkoop Nike Air Max Han ønsker å være med på å gjøre Somalia til en islamistisk stat hvor ordene i koranen og sharia-loven taes bokstavelig. Fjallraven Kanken Sverige Han ønsker å være med på å skape en stat som den vanlige befolkningen i landet ikke ønsker velkommen. Nettopp derfor vil jeg si det er ganske trangsynt å ønske å sende Krekar dit.

De som nå ønsker å sende ham dit håper nok i stor grad på at han der kan bli en levende skyteskive og at man på den måten enkelt kan eliminere hele problemet. Det kan godt hende at dette skjer, men vi har ikke løst et eneste problem om dette skulle skje. Personer kan få blod på tann og vips; man har en ond sirkel det kan være vanskelig å komme ut av.

De fleste som har svart på VG Nett sin måling om hvor de ønsker å sende ham har svart Irak. Løser man problemer ved å sende ham dit? Neppe. Det kan hende han fengsles, men det kan fort føre til både tortur og henrettelse. Da har plutselig Norge et forklaringsproblem, for vi har forpliktet oss å ikke sende folk tilbake der de kommer fra så lenge man risikerer at dette skjer.

Så bør han få bli i Norge? Ja, jeg mener det. Det er bedre at han er i Norge hvor vi kan forhindre at han får utrettet noe stort enn at vi setter han på et fly til Irak eller Somalia hvor vi risikerer at han faktisk får utrettet noe, eller for den saks skyld stryker med. Dette betyr ikke at han nødvendigvis skal få lov til å vandre fritt i dette landet slik jeg ser det, men å sende ham ut av landet vil nok skape større problemer for flere personer enn det vil om han får bli. nike air max 95 pas cher Riktignok må vi ta problemene, men de er mye mindre enn alternativet.

1nov/111

Hvorfor må Storberget gå av?

Den siste tiden har det vært en rekke tilfeller av overfallsvoldtekter i Oslo. I kjølvannet av dette har det kommet opp en debatt om hvem som er ansvarlig for at det skjer så mange overfallsvoldtekter, og det skytes fra alle kanter når politikere, politiske kommentatorer og den vanlige person i gata skal fordele skyld. Noen skylder på politiet, noen skylder på Knut Storberget. Noen skylder faktisk på de som er skyld i det hele, nemlig de som voldtar. parajumpers homme For la det være klinkende klart: Det er kun de som voldtar som er skyld i voldtekter, ikke lettkledde jenter, fraværet av politi eller svakt belyste og dårlig klipte parker.

Det har kommet mange forslag på hvordan man kan forebygge voldtekter, og bra er det. mu legend items for sale Selv om det er de som voldtar som er skyld i voldtektene, så betyr ikke det av vi skal slå oss til ro med det. Bedre belysning, bedre klipping av busker i parker, mer politi i gatene og bedre kollektivtilbud er alle gode tiltak. Men et tiltak som blant annet har blitt fremmet av en rekke opposisjonspolitikere, nettdebattanter og nå sist av Hanne Skartveit, er at Knut Storberget må gå av. Hun innleder i dag en kommentar på VG Nett slik:

Justisminister Knut Storberget må sørge for at det er nok politi i gatene. nike chaussures pas cher Det er det ikke i dag. Han må ordne opp - eller gå av.

Jeg stiller følgende spørsmål tilbake: Hvorfor og på hvilken måte vil det hjelpe? Dersom Knut Storberget går av som justisminister, så vil det komme en ny justisminister, og denne nye justisministeren vil med all sannsynlighet komme fra Arbeiderpartiet. nike tn pas cher Det samme partiet som Knut Storberget representerer. Nike Pas Cher Regjeringen vil fortsatt være rød-grønn og statsbudsjettet for 2011 og 2012 vil bli uforandret, iallefall fram til et revidert statsbudsjett foreligger en gang neste år. Nike Sko Nettbutikk Ergo vil det ikke komme mer penger med en ny justisminister.

Det er mer politi ute i gatene nå og voldtektstiltak er faktisk fulgt opp, selv om VG mener noe annet.

Ellers nevner Skartveit også i sin kommentar at VG gjentatte ganger "har vært ute i helgenatten og lett etter politipatruljer - uten å finne dem!" Vel, da er det på tide å åpne opp øynene, for hver eneste gang jeg har vært i Oslo har det krydd av politifolk der. Føler nesten at jeg er i en fremmed politistat.

Opposisjonen er heller ikke nådig i sin kritikk, som nevnt. De krever mer penger, Storbergets avgang, og aller helst at hele regjeringen går av slik at de selv kan styre. parajumpers soldes De mener åpenbart at de kunne håndtert situasjonen bedre selv, men er det sant? La oss se på et sitat av Arne Johannessen:

Han har levert mer i denne perioden enn jeg har opplevd at noe annen justisminister har gjort. Rekordopptak på Politihøgskolen, en DNA-reform som det også fulgte penger med, utstyr, nye våpen og ikke minst nye fengselsplasser som nesten har fjernet soningskøen. Også nødnettet fikk penger først når Storberget kom (13. Chaussure Asics Gel Noosa Tri 11 august 2009).

Arne Johannessen har de siste årene brukt all sin energi på å kritisere regjeringen, bortsett fra når han faktisk gjør opp et regnskap og finner ut at ting faktisk er bedre nå enn det var under Bondevik. Den siste Bondevik-regjeringen besto av KrF, Venstre og Høyre, samt støtten fra FrP for å kunne danne et flertall. De samme partiene som ikke var i nærheten av å levere slik denne regjeringen gjør står nå og sier at de vil klare det bedre.

Kategoriset under: Justispolitikk 1 kommentar
9nov/095

Hva er egentlig galt med iam.no?

Iam.no har den siste tiden fått mye pes for sine hjemmesider. De publiserer navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, google-søk med ditt navn, hvilke roller du har, hvor mange aksjer du eier og mye mer. I tellegg til dette kan du, dersom du ønsker, registrere deg og legge til mer, eller fjerne, informasjon fra din profil. Dette er informasjon som ligger offentlig på internett, og dermed tilgjengelig for alle. Eneste forskjellen er nå at du slipper å gå gjennom 10 ulike offentlige registre for å få informasjonen.

Så hva er egentlig galt med dette? Motstanderene sier at de er mot at stadig mer informasjon om befolkningen offentliggjøres. Dette er greit nok, men da bør man kanskje kjempe mer mot primærkilden enn sekundærkilden. Iam.no samler tross alt bare informasjon som er offentlig tilgjengelig allerede. I telefonkatalogen finner du navn, nummer og adresse. Hviket år jeg er født finner man lett på skattelistene, hvor man og ser hvor mye jeg tjener. All informasjon finnes lett tilgjengelig, så hvorfor ikke gjøre hverdagen enklere for folk som vil finne ut av mer?

I dag blottlegger jo alle seg på nettet. Åpne Facebook-profiler, Twitter-brukere, kommentarfelt på nettaviser, bilder på personlige hjemmesier osv. Vi skriker jo nesten etter å bli overvåket. Gruppa "Stopp iam.no" på Facebook har 32.758 medlemmer. 32.758 medlemmer som er mot denne formen for blottlegging. Det mest ironiske med det hele er at gruppens grunnlegger har åpen profil på Facebook. Hvorfor er han så redd for iam.no? På Facebook ser jeg arbeidsgiver, bilder, album, status og alt annet jeg trenger. Det er jo egentlig verre enn iam.no.

Kategoriset under: Justispolitikk 5 Kommentarer
21okt/092

Nei til skattelister!

I dag er den store dagen! Nesten alle innbyggere i det langstrakte landet Norge får inntekten, formuen og skatten sin lagt ut på internett. UGG Bailey Bow Boots Hvem som helst i hele verden kan søke deg opp i skattelistene og finne ut av hvor mye du har tjent, hvor mye du skatter og hvor stor formue du har! Samtidig kan du søke opp dine naboer, din familie og andre bekjente og finne ut av hvordan de har det. Tjener din nabo mer eller mindre enn deg? Hvem tjener mest i Norge og hvem tjener mest i din kommune? Og ikke minst, hvor mye tjener du i forhold til andre som er like gamle som deg i din kommune? Ligger du i topp eller ligger du i bunn?

I dag kan du få svaret. nike soldes Svaret på det du og hele Norge har lurt på hver dag det siste året! Eller? Har du egentlig lurt på det? Har du egentlig lurt på hvor mye du tjener i forhold til naboen din? Og mener du selv at du har et krav på å vite det? Jeg mener ikke det. Jeg kan egentlig ikke fatte og begripe hvorfor alle i hele verden skal ha et krav på å vite hvor mye jeg tjener. I utgangspunktet har jeg ikke noe i mot at min inntekt blir gjort synlig, men jeg forstår godt dem som ikke mener det er like greit. Er det noen som tror skattelistene fører til mindre mobbing når elevene i klassen søker opp foreldrene til hverandre og finner ut av hvem som er de rikeste og hvem som er de fattigste - eller kanskje den fattigste? Er det noen som tror vedkommende har det kult på skolen den dagen eller de påfølgende dagene? Jeg tviler...

Så hvorfor skal man da blottlegge økonomien til nesten alle i hele Norge på denne måten? Og hvorfor må aviser som VG og Dagbladet rangere resultatene? Jeg føler ikke noe behov for å finne ut av hvem som tjente mest i mitt årskull i min kommune i fjor. basket air jordan soldes Hvem det var driter jeg en lang marsj i. asics grey Og det burde alle andre gjøre også.

Men så kommer det noen og sier at dette kan gjøre hele befolkningen til et kontrollorgan, andre mener dette kan være med på å styrke kravet for likelønn, mens Jens Stoltenberg mener dette er en styre for demokratiet. Noen, som meg, tror ikke at man løser noen problemer med å legge ut disse listene. Man skaper bare problemer. nike blazer Dessuten, hvordan jeg jeg fungere som et kontrollorgan når de jeg eventuelt ønsker å kontrollere ikke lar seg kontrollere? De rike skjuler jo sine formuer og inntekter på mange rare måter. air jordan retro all Og det finnes et utall trekk hos alle andre personer i Norge som hindrer deg i å vite hvor mye noen som helst egentlig tjente. basket new balance lyon Jo rikere du er, jo fattigere er du i mange tilfeller på skattelistene, mens mange mennesker som tjener sånn passe kan komme svært dårlig ut på skattelistene. cheap ugg boots uk Så hvordan kan jeg kontrollere noe som helst? Jeg kan ikke være et kontrollorgan, for jeg mangler mange vesentlige opplysninger!

Selv om jeg mangler mange vesentlige opplysninger, så sier tallene meg mye mer enn det jeg trenger om alle jeg kjenner og alle jeg ikke kjenner. De tallene sier for mye. Spesielt når man begynner å rangere dem. Om skattelistene på død og liv må ligge på internett, så er det beste om de kun ligger på Skatteetaten sine hjemmesider og kun i en begrenset periode. asics gel lyte 5 Nå kan du søke deg tilbake mange år i tid og landets medier sitter på en stor database med mine og dine personlige opplysninger. Jeg liker det ikke og det er fullstendig unødvendig!

Jeg sier iallefall nei til skattelister på internett slik de ligger ute i dag. Om man begynner med en rekke restriksjoner om rangeringer. Skatteetaten bør være de eneste som eventuelt legger ut listene. Den snokingen som foregår i dag gagner ingen, bortsett fra avisene som bruker all sin tid i dag på å lage fordummende rangeringer over kjendiser. uggs for women Disse rangeringene gjør at listene mister poenget sitt.

9sept/0946

FrP godtar dødsdommen

I dag ble de to nordmennene i Den demokratiske republikken Kongo dømt til døden. 5 ganger hver faktisk. Jonas Gahr Støre har selvsagt vært ute i media og fordømt dommen og vil nå kjempe for nordmennene. Norge er et land som er prinsipielt mot dødsstraff, også når dette skjer i utlandet. Riktignok har ikke FrP uttalt seg om denne saken, men jeg går ut ifra at de mener det samme om alle nordmenn som blir dømt i utlandet. Det er vel bare rett og rimelig? Likhet for loven og alt det der? Forrige gang en norsk statsborger, Osman Omar Osman, ble dømt til døden i utlandet mente FrPs justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen at det var greit at han ble hengt etter å ha blitt dømt til døden:

Han må stå til ansvar for det han har gjort.

Han mente heller ikke at Norge burde gjøre noe for å få han utlevert slik at han fikk en mer human soning:

Nei, det synes jeg ikke. Det blir å honorere en borger som er dømt i et annet land. Vi bør ikke være overdommer, men respektere at her er det en annen kultur, med andre strafferammer.

For å dra det over til Kongo-saken, så mener FrP at det er helt greit at de to nordmennene blir henrettet, entet de blir skutt eller hengt. Jan Arild Ellingsen kan fort bli norges nye justisminister om de rød-grønne taper valget på mandag. Med andre ord vil prosessen med å få de to nordmennene ut av landet etter at en rettskraftig dom er avsagt stoppe helt opp.

Eller skal FrP gjøre forskjell mellom to likeverdige mennesker? Ikke praktisere likhet for loven? Er det noen faktorer vi bør vite om som evt. ligger bak denne forskjellsbehandlingen? Rasisme?

30mai/098

Knut er tilbake, politiet er misfornøyd…

Knut Storberget er friskmeldt og har i dag kommet tilbakejobb som justisminister! Dagens gladsak med andre ord, for en bedre minister skal man lete lenge etter. Cheap Nike Air Max UK Han begynte dagen med et pressemøte og der gikk han forholdsvis kraftig ut mot politiet, og godt er det. nike tn 2017 homme Folk som syter mer enn dem skal man lete lenge etter. billig nike air max Knut Storberget har tross alt stått på for politiet dag og natt siden han ble justisminister og under han har det blitt flere politistudenter og soningskøen har krympet betraktelig.

Jeg kan forstå at de gjerne vil ha høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, men man trenger ikke arrangere ulovlige streiker av den grunn. goedkoop nike air max 2017 Folk forstår at når flere titalls politifolk blir sykemeldt samme dag på samme stasjon, så skyldes ikke det sjukdom, men en form for barnslig protest. Hollister Magasin Og de skal liksom ta vare på lov og orden i samfunnet? De mister, i mine øyne, mye av troverdigheten når de holder på slik. Men heldigvis er Knut tilbake på jobb og kan forsvare det han gjør og har gjort, og det håper jeg han fortsetter med. Scarpe Nike Store Italia Folk er snart like lei politifolk som syter som flygeledere som syter.

20mai/093

Storberget har levert

I Aftenposten i dag kan vi lese at Knut Storberget får mye, velfortjent, ros fra politiet. Arne Johannessen som har ligget i konflikt med Storberget i hele vinter sier nå at han egentlig er svært fornyd:

Han har levert mer i denne perioden enn jeg har opplevd at noe annen justisminister har gjort. Adidas ZX 700 Heren Rekordopptak på Politihøgskolen, en DNA-reform som det også fulgte penger med, utstyr, nye våpen og ikke minst nye fengselsplasser som nesten har fjernet soningskøen. kanken baratas Også nødnettet fikk penger først når Storberget kom!

Dette er det stikk motsatte av hva oposisjonen har skreket om den siste tiden. Nike Air Max TN Homme Ifølge dem er Knut Storberget en katastrofte uten sidestykke og bør kastes så fort som mulig. nike air max 90 femme pas cher Men nå viser det seg at Storberget har fått til mer enn dagens oposisjon fikk til når de hadde makta, og er den beste justisministeren noen sinne. Knut Storberget har levert, men han er selvsagt ikke fornøyd har har derfor kommet med en liten liste over nye tiltak han vil ha på plass. Air Max 2016 Goedkoop Han har klart seg fint de første fire årene, nå må vi bare gi han fire nye år, slik at vi får sikret nok penger til politiet:

* Minst 2200 nye politifolk
* Flere hundre nye sivile stillinger
* Flere politiposter
* Flere barnehus, bl.a. i Stavanger og Ålesund
* 1,2 millioner husstander inn under rettshjelpsordningen
* DNA-reformen utbygges videre, skal finansieres sentralt
* Rask utsending av kriminelle. Nike Air Max 2017 Heren «Hurtigmodellen» i Oslo skal gjennomføres i hele landet
* Alle innsatte skal løslates til arbeid, utdanning og bolig.

17mai/0914

Bør Norge gjøre som terrorregimer?

Mulla Krekar er igjen blitt et hett tema norske aviser skriver om og temaet er som alltid om hvorvidt vi endelig kan sende ham ut. Og svaret er nok en gang nei. air max 1 pas cher Jeg legger ikke skjul på at jeg også ønsker å sende han bort fra Norge (eller i det minste bure ham inne), men det viktigste for meg er at dette skjer i tråd med norske og internasjonale regler, forskrifter, konvensjoner osv. nike chaussures pas cher som vi har ratifisert. Cheap Nike Air Max UK For meg er det viktigste at rettsstaten Norge fungerer som den skal og i denne saken blir det bevist at det er nettopp det den gjør, selv om Erna Solberg og Siv Jensen har en våt drøm om å sende han tilbake til Irak - hvor tortur og dødsstraff venter!

Rett før sommeren kunne Siv Jensen love oss at Mulla Krekar ville bli sendt ut innen 100 dager dersom FrP kom i regjeringsposisjon. Air Jordan Goedkoop Jan Simonsen vil, slik at han skriver på bloggen sin, sende ham hjem om han får dødsstraff eller ikke. Soldes Asics 2017 Og det er jo egentlig det Siv Jensen også mener, bortsett fra at hun går litt rundt grøten mens hun pakker inn budskapet sitt slik at det virker humant. Mochilas Kanken Baratas Dersom FrP skal sende ham ut innen 100 dager, og vi ikke får noen garantier for at han ikke blir torturert eller drept, så sender hun ham inn i den sikre død i strid med norske lover og internasjonale bestemmelser.

Kategoriset under: FrP, Justispolitikk 14 Kommentarer
4mai/0910

Fjern korsene eller tillat hijab

Nok en gang stormer det rundt regjeringen og som vanlig de siste ukene handler det hele om hijab. I dag skriver VG at de kan avsløre at både Jens Stoltenberg og Knut Storberget var for hijab. Nike Sko Nettbutikk Dette kommer frem i et regjeringsnotat som noen visstnok skal ha lekket til pressen. Kanken No.2 Baratas Om dette stemmer er det selvsagt ikke bra, og jeg har ikke mulighet til å ta stilling til hva som er rett eller galt av det som kommer fram, selv om noen andre bloggere mener de kan gjøre dette bare ved å peke på hva Stoltenberg har sagt til media. Men alle vet at også politikere har en tendens til å lyge dersom det kan redde de ut av en vanskelig situasjon. goedkoop nike air max 2016 Riktignok slår det tilbake på en selv i det øyeblikket de er avslørt, men som oftes er det kommet nye saker som overskygger det hele, men det er ikke tilfelle i denne saken.

Mange kaller dette en storm i et vannglass og jeg kan ikke si meg mer enig. Personlig ser jeg ikke problemet med å tillate hijab i politiet. Som vi vet er ikke politiuniformen i dag nøytral, siden den er full av kors. Mange andre land i Europa har allerede tillatt hijab, uten noe nevneverdig stort oppstyr. Vêtements Adidas Pas Cher Pas Cher Det er også et faktum at svært få bruker hijab i de landene det er lov, men muligheten er der. Kanken Mini Og med tanke på at det er et ønske om at flere med innvandrerbakgrunn skal inn i politiet, så må vi kanskje strekke oss litt? Siden argumentet om at politiuniformen er nøytral og slik skal det fortsette å være bare er bullshit, så burde vi kanskje få en ny uniform uten kord? For den skal jo tross alt være nøytral...