Kjetil Klakegg Bergheim www.budskap.net

24mar/120

Feilslått likestilling i partipolitikken

De siste årene har det dukket opp noe jeg vil kalle for en uting i norsk partipolitikk. Denne utingen jeg nå skal skrive noen ord om skal visstnok fremme kvinnene i norsk politikk og dermed også likestillingen. Det jeg snakker om er selvsagt kvinnenettverk og kvinnesamlinger, eller jentenettverk og jentesamlinger for den yngre garde.

I gamle dager var politikken fullstendig mannsdominert og svært få kvinner deltok. Dette var i en tid da det var forventet at kvinnens plass i samfunnet var ved kjøkkenbenken. I enda eldre dager hadde gutter og jenter ulike fag på skolen og går man enda lengre tilbake i historien gikk gutter og jenter gjerne på ulike skoler. Dette er noe som nå har forandret seg, heldigvis.

Men nå har noen kvinner dessverre bestemt seg for at de ønsker å gå tilbake til gamle metoder. De ønsker å separere kjønnene og begrunnelsen er at dette vil fremme likestilling. Et samfunn der man skiller mellom kjønn på denne måten har aldri vært og vil aldri være likestilt.

Det er også viktig å merke seg at dersom jeg hadde startet opp et mannsettverk eller en mannssamling så ville folk ment at jeg hindret likestilling i partipolitikken. Jeg ville vært gammeldags og folk ville ment at jeg hadde hatt et ønske om å bevare gamle skiller i politikken. Det stemmer ikke.

Hvorfor skal det være slik at jenter samles før møter for å støtte hverandre, mens gutter ikke gjør dette? Gjør vi det blir vi sett på som ekskluderende. Ingen stiller spørsmål ved at jenter gjør det. Er dette likestilling? Nei, det er å gå baklengs inn i framtiden og forsterke gamle skiller i partipolitikken. Dersom vi mener at det ene kjønnet trenger å støttes mer enn det andre, så har vi ikke kommet et hakk lengre i likestillingen, snarere tvert imot.

8nov/097

Misbruker venstresiden kvinnedagen?

I dag, 8. mu legend zen mars, er det kvinnedagen og i år som mange år før har kvinner (og menn) gått i tog for typiske kvinnesaker. Avisene flommer over av likestillingsundersøkelser og FrPs vanlige kritikk av kvinnedagen. hogan scarpes italia I år kan jeg faktisk si meg enig i utspillet til Siv Jensen. Kvinnedagen blir misbrukt av noen venstresiden. Man fronter andre saker enn likestilling og solidaritet med undertrykte kvinner. Når paroler som "Norge ut av Afganistan" blir en del av kampen for likestilling og kvinnefrigjøring har noen bommet stygt, slik Siv Jensen uttrykte det i går:

Jeg blir flau på vegne av venstresidens såkalte feminister når jeg hører hva det skal stå på parolene 8. Goedkope Nike Air Max 90 mars. Det er ikke paroler til støtte for de millioner av undertrykte kvinner i andre land eller de som er undertrykt i vårt eget land. adidas gazelle air jordans free shipping I stedet går norske kvinner under parolen «Norge ut av Afghanistan». Men vi er i Afghanistan nettopp for å hindre at landet igjen skal bli et samfunn der jenter nektes å gå på skole.

Jeg støtter mange av sakene som blir frontet i dag. scarpe adidas mu legend power leveling For eksempel vet vi har kvinner kun tjener 85 prosent av det menn gjør. nike air max goedkoop Dette er en urettferdighet som burde vært avskaffet for lenge siden. Det blir sagt man kan gjøre det med et pennestrøk, og om dette stemmer bør det gjøres umiddelbart. Nike Air Max 2017 Dames Om ikke annet, man bør jobbe mye mer aktivt for dette i tiden framover og ha et mål om at likelønn er realisert så fort som mulig.

Et av de mer spenstige tingene som har blitt gjort i dag er hijab-brenning. nike air max 2016 blauw Sara Azmeh Rasmussen tente i dag fyr på en hijab på Youngstorget for å demonstrere at hijab er kvinneundertrykkelse. Dette er en sak med sterke følelser. legend zen for sale Mange kvinner bruker denne frivillig, mens andre blir faktisk tvunget til å bruke hijab. Blir man tvunget til å bruke hijab er dette diskriminerende og en alvorlig sak. Dette er noe som ikke skal forekomme i Norge.