Kjetil Klakegg Bergheim www.budskap.net

13jan/094

Ølpolets fordeler

Hjemme i Florø går debatten om ølpol, og mange politikere i bystyret vil gå motsatt vei av resten av Norge, nemlig å gjeninnføre ølmonopolet, og nå anbefaler fungerende rådmann at det blir gjennomført. Dette vil jeg kalle god politikk, spesielt med tanke på at forslaget som ligger inkluderer to utsalg. Selvsagt skal vi tenke på distriktene og de må få lov til å selge alkohol i butikkene videre. Det er flere gode grunner til å gjeninnføre ølpolet og her er et par av dem:

For det første, og kanskje det viktigste, er at ølet blir litt mindre tilgjengelig. På den måten vil de som sliter med alkoholproblemer slippe å se ølen hver gang de drar i butikken. Det er bevist at det er lettere å få tilbakefall om man ser det man er avhengig av hele tiden. Dette er i bunn og grunn et godt tiltak.

For det andre, så har kommunen utgiftene med alkoholen og da bør også kommunen ha inntektene med alkoholen. Inntektene kan man bruke til forebygging av rusproblematikken. Vi har tideligere hatt en ordning med "ølpenger", men den har etterhvert forsvunnet. De pengene skulle gå til kultur i kommunen.

Kategoriset under: Ruspolitikk 4 Kommentarer